پایگاه مردمی مدارک ایران

مدارکسایت مدارک ایران، وبگاه اطلاعات رسانی مردمی مربوط به مدارک مورد نیاز جهت ثبت، تعویض و تمدید مدارک در ارگانهای مختلف میباشد.

این سایت در مرحله پیش تولید و آماده سازی میباشد و انشاءالله بزودی در دسترس خواهد بود.

مدارک
این وب سایت با آدرس www.madaarek.ir در حال راه اندازی است.

 

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، فراآسا