پایگاه اطلاع رسانی دارالتحفیظ شهرستان کرج

دارالتحفیظدارالتحفیظ ،  وب سایت اطلاع رسانی موسسه حافظان قرآن کریم شهرستان کرج با رویکردی آموزشی، قرآنی و فرهنگی میباشد.

این سایت علاوه بر موارد اطلاع رسانی شامل بخش کتب مجازی و سایر بخش ها نیز است.

دارالتحفیظ
این وب سایت با آدرسهای quran-etrat.net و daroltahfiz.com قابل دسترسی است.

 

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، فراآسا